Anwalt / Rechtsanwalt Sozialrecht Berlin

Türk Avukat Berlin Neukölln

Karl-Marx-Str. 108, 12043 Berlin - Neukölln

Sosyal güvenlik ve iş hukuk avukatları: Başarınıza tekelden ulaşın – bu yüzden her iki alandan uzmana ihtiyacınız var.

Birçok insan hayatları boyunca en az bir kere işyerlerini kaybetme durumuyla karşı karşıya kalırlar. Ya kendileri istifa etmişlerdir veya işveren tarafından işten çıkarılmışlardır. Genellikle bu durumlarda Jobcenter’dan ALG I veya Hartz 4 talep edilmesi gerekir. İş hukuku (örneğin iş güvencesi) ve sosyal güvenlik hukukun (ALG I, Hartz 4) doğrudan birbiriyle alakalı olduğunu çoğu kişi bilmemektedir.

Çalışma Ajansının işsizlik paralarını sınırlı süreliğine kesmesi veya Jobcenter’ın sosyal yardımını kısıtlaması gibi sonuçlarına katlanmak zorunda kalırlar. Aynı zamanda kendilerine yöneltilen sayısız form bulurlar önlerinde.

İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında ehli olan avukatının size vereceği önemli tavsiyeleri dikkate aldığınızda taktirde oluşabilecek birçok hatanın önüne geçmiş olursunuz.

  • Sosyal güvenlik hukuku avukatı: Ücretsiz yardım

Sosyal güvenlik hukuk alanındaki Danışmanlık Yardımı (Beratungshilfe / BerhG) çerçevesinde, size ücretsiz hukuk danışmanlığı sunma imkanına sahibiz. ALG II’den (Hartz 4) yararlanıyor, az ve veya hiçbir geliriniz yoksa (BerhG kapsamında), sizin adınıza ücretsiz olarak Jobcenter’a karşı itiraz talebinde (Widerspruch) bulunabiliriz.

  • Sosyal güvenlik hukuku avukatı: Randevu talebi gerekmemektedir

Wedding, Burgsdorfstr. 17, 13353 Berlin ve Neukölln Karl-Marx-Str.108’de bulunan ofislerimizde randevu talebinde bulunmanız gerekmemektedir. Avukatımız derhal sorununuzla ilgilenecek ve gerekli olan ilk hukuki işlemleri başlatacaklardır. Diğer ofislerimizi Wedding, Moabit, Tempelhof, Lichtenberg ve Neukölln’de bulabilirisiniz.

  • Acil Servis

Bu numaraya +491787140154
kısa mesaj gönderin. Anahtar sözcük: „Acil” yazin biz sizi arayalim. Sorununuz avukat tarafından garantili incelenecektir!

  • Fiyat garantisi

Avukat´dan ücretsiz danışma. „Beratungs- ve Prozesskostenhilfe“ üzerinden temsil ücretsizdir.

Bu yüzden hukuki meselelerinizi Jobcenter’a danışmayınız..

Hukuki meselelerinizi Jobcenter’a danışmayınız. Federal Anayasa Mahkemesi (11. Mai 2009 -1 BvR 1517/08), Jobcenter’larda Hartz 4 itirazlarında sunulan danışmanlıklarda bağımsızlığın sağlanamadığı tespitinde bulunmuştur. Çoğu meselelerde bu danışmanlık hizmeti hukukçu olmayan çalışanlar tarafından verilmektedir. Ayrıca Jobcenter şekli hataları ve ispat yükü gibi hususları çoğu zaman dikkate almamaktadır. Örneğin karar bildirisinin (Bescheid) ulaşımının (Zugang) ispat yükü Jobcenter’dadır. Bunun ispatı ise sadece taahhütlü mektup (Sarı Mektup) yoluyla mümkündür. Maddi nedenlerden dolayı Jobcenter bu imkândan çok nadir durumlarda yararlanır. Bu durumda size mektup ulaşmaz ise, karar bildirisinde yer alan yükümlülükler oluşmaz ve herhangi bir işlem süresi başlamaz.

Bu yüzden Jobcenter çoğu zaman haksızdır

“Jobcenter haklıdır” düşüncesine sakın kapılmayınız. Yalnızca tecrübeli bir avukat bunun sağlıklı değerlendirmesini yapabilir. Örneğin ne Jobcenter çalışanları nede danışmanlık departmanları, ispat yükü ve deliller ile ilgili gerekli eğitime sahip değiller. Ayrıca Jobcenter her kararında çeşitli formaliteleri yerine getirmek zorundadır. Sosyal güvenlik hukukunda ehli olan bir avukat, belki de daha önce hiç karşılaşmadığınız veya bilmediğiniz hataları görür. Mesela çoğu Hartz 4 alan kişi yanlışlıkla Hartz 4 ihtiyaç birliği içinde yaşadıklarını düşünmekte olsalar bile, esasında ortak konut veya ev idaresi içinde yaşamaktalardır.

Dilekçenizi vereceğiniz yer

Her resmi kurum dilekçenizi almak ve gereğinde yetkili kuruma iletmek zorundadır (SGB I’in 16. maddesinin 1., 2. ve 3. fıkrası). Dilekçenizle hangi kuruma başvurmanız gerektiği tereddüdüne kapılmayınız, çünkü her kurumu yetkilisi dilekçenizi almak zorundadır, yani dilekçenizi geri çevirme gibi bir yetkisi yoktur. Dilekçeniz, lehinize işleyen bazı idari süreleri başlatmaktadır. İvedilikle topu Jobcenter’a atınız ki, avukatınız karşılığında alacağınız bağlayıcı karar bildirisini inceleme fırsatı bulabilsin

Bu yüzden dilekçelerinizi yazılı olarak veriniz

Dilekçelerinizi daima yazılı olarak verin ve teyit ettirin. Jobcenter’ın sunduğu formları dilekçeleriniz için kullanmak zorunda değilsiniz. Kâğıt üzerinde el yazımı dilekçe dahi geçerlidir, fakat yalnızca yazılı dilekçe yeterli delil güvenliği sağlayabilir. Ayrıca her dilekçelerinizin fotokopisini çıkartınız.

Hartz 4 talebinde bulunmak çok kolay!

Dilekçeniz eksiksiz olması gerekmemektedir. „Ich beantrage Leistungen nach dem SGB II“ (SGB II kapsamında yardım talep ediyorum) yazmanız yeterlidir. Jobcenter’ın sunduğu formları kullanmak şart değildir. Eksik dokümanları (gerektiğinde Jobcenter’ın formu vasıtasıyla) daha sonra teslim edebilirsiniz.

Bu şekilde dilekçenizin erişimini ispat edebilirsiniz

Bu size tanıdık mı geliyor? Jobcenter’ın iddiasına göre şahsen iade ettiğiniz dilekçe kendilerine hiç ulaşmamışı. Genelde kaide şudur: Jobcenter dilekçe ve dokümanlarınızın kendilerine ulaşmadığını iddia ediyorsa, bunun aksini siz ispat etmeniz gerekiyor. Dokümanlarınızı bir şahit huzurunda teslim edin ve teslimatı teyit ettirin. Eğer dokümanlarınızı posta kutularına atacak olursanız, bunu bir şahidin eşliğinde veya elçi yoluyla yapınız.

Kesinlikle Jobcenter tarafından sözlü ret kararlarını kabul etmeyiniz.

Kesinlikle sözlü ret kararlarını kabul etmeyiniz. Yazılı bir karar isteğinizde ısrar ediniz (SGB X’un 33. maddesinin 2. fıkrası). Bu şekilde Hartz 4 ile ilgili sorununuzu sosyal güvenlik hukuku avukatınız ele alabilecektir. Kurum bu hususta herhangi bir bahane öne süremez.

Jobcenter ile sözlü irtibata mı geçtiniz? Bu yüzden konuşmalarınız not ediniz

Jobcenter çalışanı ile irtibata geçtiğiniz takdirde, mutlaka konuştuklarınızı yazılı olarak kayda alınız: Dokümanlarınız veya dilekçenizi teslim edecek veya herhangi bir konuda Jobcenter yetkilisi ile konuşacak olursanız, yetkilinin ismini, oda numarasını ve görüşme saatini not ediniz. Böylece ortaya çıkabilecek sorunlarda mahkeme karşısında somut bilgiler sunabilir, Sosyal Güvenlik Mahkemesi’nde yürütülecek olan davada kendi güvenilebilirliğinizi ve davayı kazanma olasılığını artırabileceksiniz

Bu yüzden katiyen Jobcenter’a yalnız gitmeyiniz

Görüşmelerde yanınızda şahit bulundurunuz. Yanınızda destek bulundurma hakkına sahipsiniz (SGB X’un 13. maddesinin 4. fıkrası). Bu şekilde size Jobcenter yetkilisi tarafından verilen sözü ve konuşmalarınızın içeriğini ispat edebilme şansına sahip olursunuz.

Bu şekilde eski karar bildirilerini inceltebilirsiniz

İnceleme talebinize bir gerekçe eklemeniz şartıyla, her karar bildirisinin size erişim tarihinden itibaren bir yıl içerisinde inceletebilirsiniz. (Überprüfungsantrag; SGB X’un 44. maddesi). Bunu sakın 1 aylık itiraz süresi ile karıştırmayınız.

Eğer Jobcenter karar bildirisinin size posta yoluyla ulaştığı iddiasında bulunursa, fakat siz herhangi bir mektup almadıysanız, bu sizin için daha avantajlıdır. Örneğin Jobcenter’ın ödemeleri geri alma kararı: Yıllar sonra size bölge müdürlüğü tarafından, 2007 tarihli ödeme talebi gerekçesiyle, bir ihtarname gelir. Karar bildirisi elinize hiç geçmediği için hakkında bir bilginiz yok. Bu durumda geçerli bir karar bildirisi hukuki açıdan çıkmadığı için, Jobcenter’ın göndereceği her ihtarname hukuka aykırıdır. Jobcenter, karar bildirisinin size ulaştığını ispatlamakla yükümlüdür. Bu ise sadece taahhütlü mektup (Sarı Mektup) yoluyla size gönderdiyse başarılı olacaktır. Çok nadir durumlar dışında, Jobcenter’lar bu yola başvurmazlar. Aradan uzun yıllar geçmiş olsa dahi, bu karar bildirisini talep edebilir ve itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz, çünkü geçerli bir işlem süresi hiç başlamamıştır. Zaman aşımı nedeniyle bu tür itirazlar çoğu zaman başarıyla sonuçlanıyor.